Gedragsdeskundigen

Behandeling

Het kan zijn dat je je somber voelt, bang of boos voelt, dat je iets heel vervelends hebt mee gemaakt, worstelt met je seksualiteit of moeilijk kan omgaan met je familie. Behandeling van een GD kan helpen om te leren omgaan met deze problemen of ze te verminderen. De GD voert gesprekken met de cliënt over bijvoorbeeld gedachten, gevoelens en gedrag en wat de cliënt hier aan zou willen veranderen. Samen wordt er naar oplossingen gezocht waardoor de cliënt zich beter kan voelen of dingen kan veranderen. Als het voor de cliënt moeilijk is om zelf zijn klachten uit te spreken kan er voor gekozen worden familie en/of begeleiders te betrekken bij de vraag verduidelijking en behandeling.

Onze GD-ers maken onder meer gebruik van EMDR-therapie, Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Schematherapie, Vat van zelfwaardering (VVT), Emotionally Focused Therapy (EFT) en/of het Expertiseprogramma Seksualiteit.

Regiebehandeling

Binnen Lore voert de regiebehandelaar de regie over een behandeling. De regiebehandelaar is een arts (AVG) of een gedragsdeskundige. We hebben nauw contact met je zorgcoördinator, begeleiders, behandelaren en/of andere betrokkenen.

Wanneer jij of je omgeving een vraag aan ons stelt zullen we onszelf verdiepen in wie je bent door kennis met je te maken, de belangrijke mensen in je omgeving te spreken en over je te lezen. Alles gebeurt zoveel mogelijk in overleg met jou en/of je vertegenwoordiger.

Wanneer blijkt dat je een bepaalde behandeling nodig hebt, zorgen wij ervoor dat je de juiste behandelaar toegewezen krijgt en dat iedereen in jouw omgeving goed met elkaar samen werkt. Bij Lore zijn we er namelijk van overtuigd dat we je beter kunnen helpen als we goed samenwerken.

We denken met je mee over hoe jouw omgeving het beste met jou om kan gaan. Wat heb je nodig? Waar ben je goed in en waar word jij gelukkig van? We houden samen met jou en/of vertegenwoordiger het proces van behandeling goed in de gaten.

Diagnostiek

Je bent verwezen naar het diagnostiekteam en je staat op de wachtlijst. Dit kan zijn omdat je zelf vragen of klachten hebt, of dat anderen vragen hebben over hoe ze jou zo goed mogelijk kunnen helpen.  

Met diagnostisch onderzoek kunnen we samen met jou kijken naar jouw klachten en dingen die moeilijk voor jou zijn. We zoeken samen wat jouw problemen zijn en wat dat voor jou kan betekenen. We stemmen samen af hoe we die vragen gaan beantwoorden.  

Daarbij bekijken we jouw dossier en praten we met jou en met mensen in jouw omgeving. Daarnaast maken we een aantal afspraken met jou en/of jouw belangrijke anderen/mensen in jouw omgeving bij ons op kantoor. De lengte en hoeveelheid afspraken is afhankelijk van de vraag die je hebt en wat er nodig om die te beantwoorden. Het kan zijn dat we jou vragen om vragenlijsten in te vullen of dat we testen bij je afnemen. Bij kun je denken aan het maken van puzzels, dingen onthouden, oplossingen bedenken, het geven van betekenissen. De testen die we gaan doen hangen af van wat er nodig is voor het beantwoorden van jouw vraag.  

Van alle informatie die we verzamelen maken we één verslag, wat we met jou en (eventueel) de belangrijke mensen in jouw omgeving bespreken. Daarin bespreken we met jou wat we gezien hebben en hoe we denken dat je daar het beste bij geholpen kunt worden. Bijvoorbeeld, wat een goede woonomgeving voor jou zou kunnen, wat jij of anderen kunnen doen om je te helpen, of een verwijzing naar therapie.  

Contact opnemen?

Heb je vragen over Lore? Of over welke behandeling het beste bij je past? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Naam

Anne van den Heuvel

088-0026300