Kim de Gooijer

Specialisatie/Expertise
Vroegdiagnostiek
(Specialistische) Diagnostiek

Aandachtsgebieden
– Auditieve beperking
– Visuele beperking
– Dubbelzintuiglijke beperking (doofblindheid)
– LVB

Waarom Lore
Ik werk sinds 2019 bij Lore in de functie als gedragsdeskundige. Ik vind het mooi om te mogen meedenken met cliënten en hun omgeving (familie, begeleiding) om ervoor te zorgen dat de cliënten hun eigen leven binnen hun mogelijkheden kunnen vorm geven. Hierbij werk ik graag samen met alle betrokkenen en met de expertise van mijn collega’s binnen Lore. In de diagnostiek zie ik kinderen en volwassenen, waarbij er zorgen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag. Door onderzoek wordt er een beeld gevormd van de verschillende ontwikkelingsgebieden en het gedrag, waar adviezen uit voort komen, waarbij mijn doel is de cliënt en zijn omgeving verder te kunnen helpen.

Biografie

2019- HedenWerkzaam als gedragsdeskundige bij ORO B&E/Lore
2017- 2019Werkzaam als behandelcoördinator bij intramurale zorg Kentalis te Sint Michielsgestel
2008- 2017Werkzaam als gedragswetenschapper bij Diagnostisch Centrum Kentalis te Sint Michielsgestel
2008Werkzaam als behandelcoördinator bij de Koninlijke EffathaGuyotGroep Ambulante Zorg te Utrecht
2001- 2007Werkzaam als behandelcoördinator bij de Nederlandse Stichting van het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam
1995- 2000Opleiding Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht

Deelname (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties
– Mede-auteur van het suggestionbook: “Begeleiden van jonge dove kinderen met een cochleair implantaat; informatie en tips voor ouders en begeleiders” (NSDSK, Amsterdam en KIDS, Hasselt)

Kim de Gooijer, Gedragsdeskundige, regiebehandelaar en orthopedagoog