Kennis is een belangrijke brandstof voor professionele zorg. Goed onderbouwde kennis en kunde van zorgprofessionals is daarom noodzakelijk om kwetsbare mensen de best mogelijke zorg te bieden. Behandeling & Expertise biedt daarom scholing en trainingen voor zorgprofessionals op het gebied van o.a.

  • Seksualiteit
  • LVB
  • LVB en psychiatrie
  • Meer mens

Onze scholingen en trainingen worden op maat gegeven door onze eigen professionals die veel kennis en kunde hebben over het onderwerp. Hierbij wordt de therapie altijd in relatie tot de praktijk toegelicht.

Daarnaast bieden wij ook diverse opleidingsplaatsen aan:

  • Opleidingsplaats voor GZ-psycholoog in samenwerking met RINO
  • Diverse stageplaatsen (A(N)IOS, gedragsdeskundige, PMD etc.)

Vragen over scholing en advies?

Voor vragen over scholing en advies kunt u contact opnemen met mij.

Naam

Steffie van Otterlo

088-0026300