Marjan Kuijpers

Specialisatie/Expertise
– (Jong) volwassenen en ouderen met het syndroom van Down
– Ouderen met een verstandelijke beperking
– Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
Cognitieve gedragstherapie

Aandachtsgebieden
– Ouderen

Waarom Lore
Het op een positieve manier een bijdrage kunnen leveren aan de weerbaarheid en welzijn van anderen en in het bijzonder kwetsbare mensen, geeft mij energie en voldoening. Hierbij uitgaan van de krachten van de persoon en niet zijn beperking, sluit aan bij mij als persoon en de visie van Lore.

Nevenfuncties
– Deelname aan expertiseprogramma ouderen

Biografie

2001- HedenWerkzaam als gedragsdeskundige bij ORO B&E/Lore
1998- 2000Pedagogische Wetenschappen, orthopedagogiek Katholieke Universiteit Nijmegen
1995- 1998Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Fontys Hogeschool Eindhoven

Deelname (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties
– De invloed van de ziekte van Alzheimer op slaap bij volwassenen met Downsyndroom. Dit onderzoek loopt nu.

Marjan Kuijpers, Gedragsdeskundigen, regiebehandelaar en orthopedagoog