Mirjam de Vos

Specialisatie/Expertise
Diagnostiek
Vroegdiagnostiek
– Autisme
– Hechting

Aandachtsgebieden
– Jeugd

Waarom Lore
Kunnen bijdragen tot het vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare kinderen en hun gezinnen is waar mijn hart ligt. Binnen Lore kan ik dat in samenwerking met betrokken, kundige collega’s in multidisciplinair verband vorm geven.

Nevenfuncties
Lid van NVO-NIP pool “Best interest of the child assessment””: extern onderzoeker voor onderzoeks- en expertisecentrum kinderen- en vreemdelingenrecht Rijksuniversiteit Groningen.

Biografie

2005 – hedenWerkzaam als gedragsdeskundige bij ORO B&E/Lore.
Tevens meerdere momenten gedetacheerd werkzaam geweest voor LVB-poli van GGZ Oost Brabant en
Antoon van Dijkschool, ZML-onderwijs.
2007Werkzaam als orthopedagoog bij de Talita Koemischool,
ZML-onderwijs in Nijmegen.
2006-2007Werkzaam als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Gelderland, Tiel.
2005-2006Werkzaam als orthopedagoog bij kinderdivisie, teams neuromusculaire aandoeningen en somatische unit,
en onderwijscentrum revalidatiecentrum Roessingh, Enschede
2002-2004Werkzaam als groepsleider en psychologisch medewerker binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie, tegenwoordig Karakter
1998-2001Opleiding Orthopedagogiek, gezin en gedrag, Radboud Universiteit Nijmegen
1994-1998Opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening, jeugdzorg, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Mirjam de Vos, Gedragsdeskundige regiebehandelaar
NVO Basis Orthopedagoog, SKJ Master Orthopedagoog