Diagnostiek emotionele ontwikkeling

Het verschil tussen kunnen en aankunnen.

Het komt vaak voor. Mensen die vastlopen in hun dagelijkse doen. Ze kunnen het wel, maar ze kunnen het niet áán. Ze blijven qua draagkracht achter op de cognitieve ontwikkeling, waardoor mensen vaak overvraagd worden door hun omgeving en de maatschappij. Door dit inzichtelijk te maken en de juiste kaders en randvoorwaarden te creëren kunnen we deze mensen helpen emotioneel te groeien.

Wat is de Schaal van Emotionele Ontwikkeling (SEO)?

Bij ieder individu kan onderscheid gemaakt worden tussen het intelligentieniveau en het emotionele niveau. In veel situaties wordt de eerste aandacht gericht op het intelligentieniveau; welke mogelijkheden heeft iemand in huis? Wat echter vaak vergeten wordt is het emotionele niveau; wat kan iemand emotioneel aan? Privéomstandigheden kunnen er namelijk voor zorgen dat een individu emotioneel minder aan kan en hierdoor problemen ervaart. Denk hierbij aan stress, burn-out of zelfs depressie klachten.

De SEO helpt om inzicht te krijgen in iemands emotionele ontwikkeling. Door inzicht te krijgen in zowel het intelligentieniveau als in de emotionele ontwikkeling, kunnen onze behandelaren hierop inspelen en afgestemde vormen van behandeling inzetten en begeleidingsadviezen geven. Dit bevordert hen om zich emotioneel te ontwikkelen.

Voor wie is het?

Ons aanbod op dit gebied is vooral gericht op mensen met een verstandelijke beperking. De emotionele ontwikkeling tot volwassenheid bestaat namelijk uit 7 fases. Lore heeft veel ervaring met diagnostiek rondom de eerste vijf fases, die tot een (verstandelijke) ontwikkelingsleeftijd van 12 jaar gaat. Deze keuze is destijds bewust genomen, aangezien de desbetreffende doelgroep in de meeste gevallen ook niet hoger zit dan fase 5. Voor de doelgroep van mensen met LVB-zwakbegaafdheid of laagbegaafdheid zijn zeker fase 6 en 7 ook relevant. Hiermee wordt gestart binnen Lore. Op deze manier behoudt Lore de expertise en kunde om onze doelgroep goed te helpen. Neem bijvoorbeeld Frank.

Een praktijkvoorbeeld

Frank (24 jaar) is een jongvolwassen man met een lichte verstandelijke beperking. Frank woont op een woonlocatie van ORO. De moeder van Frank heeft ook een verstandelijke beperking en woont binnen een andere voorziening. Zij heeft haar best gedaan in de opvoeding van Frank. Het was lastig voor haar om te snappen en te voelen wat hij van haar nodig had. Het was voor haar al moeilijk genoeg om goed voor zichzelf te zorgen. Hierdoor is Frank in zijn jonge jaren onbedoeld tekortgekomen aan aandacht en gerichte stimulering van zijn ontwikkeling. Het heeft ertoe geleid dat hij een sterk negatief zelfbeeld heeft ontwikkeld: als het even misgaat denkt hij meteen: “zie je wel: ik ben niets waard”. Steeds is hij gespitst op signalen die dat bevestigen. Zo loopt zijn spanning snel op en moet hij zijn uiterste best doen om afleiding te zoeken, te relativeren of hulp te zoeken als het alleen niet lukt. De emotionele ontwikkeling van Frank (het aankunnen) is achtergebleven op zijn cognitieve ontwikkeling (het kunnen).

De gedragsdeskundige van ORO heeft de emotionele ontwikkeling van Frank samen met hem in kaart gebracht met behulp van de SEO. Wanneer Frank het op maat geschreven verslag van de gedragsdeskundige ontvangt, reageert hij blij verrast: “Dit ben ik. Dit is precies wat iedere begeleider moet weten over mij om mij goed te kunnen helpen”. Mede dankzij dit onderzoek weten zowel Frank als de professionals die bij hem betrokken zijn wat Frank nodig heeft aan voorwaarden en bejegening om zich emotioneel gezien verder te kunnen ontwikkelen. En met resultaat: Frank heeft de afgelopen periode mooie stappen gezet in bijvoorbeeld het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en het beter kunnen reguleren van zijn emoties. Wel blijft hij emotioneel kwetsbaar, de basis is broos. Frank blijft vertrouwde mensen nodig hebben in zijn omgeving die trouw en loyaal zijn in hun contact met hem en hem terzijde staan, spiegelen en blijven bevestigen in zijn bestaan.

Meer informatie?

Verwijzers kunnen in Zorgdomein zelf een keuze maken voor doorverwijzing naar SEO.

Voor vragen of meer informatie kunt u of uw verwijzer contact opnemen met Lore Entree via telefoonnummer 088-0026300 of mailen via welkom@lorebehandelcentrum.nl.

Hoe kan Lore je helpen?

Meer informatie?

Neem gerust contact met me op voor meer informatie over onze dienstverlening!

Kolom 1

Naam(Vereist)

Kolom 2

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.