Ingeborg Flemminks Smid

Specialisatie/Expertise
– Psychodiagnostiek
– Meer dan 20 jaar ervaring binnen de psychiatrie

Aandachtsgebieden
– Kinderen
– Jongeren
– Volwassenen
– Ouderen

Waarom Lore
Mijn passie is het werken als hulpverlener binnen de zorg en om optimale zorg te bieden. Dit sluit aan bij de visie van Lore.

Nevenfuncties
– Eigenaar van een praktijk voor psychodiagnostiek
– Naast pdw-er ook in het bezit van een lesbevoegdheid (basisschool leerkracht)

Biografie

2019–hedenWerkzaam als psychodiagnostisch medewerker bij ORO B&E/Lore
2018-2019Werkzaam als psychodiagnostisch medewerker bij een GGZ-instelling
2017-2018Werkzaam als psychologisch medewerker bij een ziekenhuis
2015-2017Werkzaam als psychologisch medewerker bij een instelling voor verstandelijk beperkten
2014 – 2015Werkzaam als psychologisch medewerker binnen de Ouderenzorg/CVA-revalidatie
1995- 2014Werkzaam als psychologisch medewerker bij een GGZ-instelling
Ingeborg Flemminks Smid, Psychodiagnostisch medewerker