Nikki van Meijel

Specialisatie/Expertis
– Ervaringsordening/Meer Mens

Aandachtsgebieden
– Matige tot (zeer) ernstige en/of meervoudige beperking

Waarom Lore
Ik zet mij graag in voor het levensgeluk van de kwetsbare mensen binnen onze maatschappij en vind het een uitdaging om samen met de betrokkenen te onderzoeken hoe we dit kunnen behouden en/of vergroten. Hierbij is het van belang om met oprechte interesse te luisteren en aandacht te hebben voor de ander, om tot een goede samenwerking te kunnen komen met alle betrokkenen en op deze manier aan te kunnen sluiten op de behoefte van de persoon. Lore heeft dit hoog in het vaandel staan en geeft mij de ruimte om dit te kunnen doen.

Nevenfuncties
– Trainer Ervaringsordening/Meer Mens
– Ambassadeur Lore
– Expertiseprogramma EMB en EVB
Downpoli 18+

Biografie

2017 – HedenWerkzaam als gedragsdeskundige
bij ORO B&E/Lore
2016 – 2017Ondersteunend begeleider Flexpool ORO
2016 – 2017Gedragswetenschapper bij Pluryn
De Winckelsteegh en werkervaringsplaats
gedragswetenschapper bij Pluryn Groesbeekse Tehuizen
2012 – 2016Bachelor en Master Pedagogische Wetenschappen aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen
(specialisatie Beperkingen & Handicaps)

Deelname (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties
– Deelname aan internationaal wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en slaap bij Down syndroom.

Nikki van Meijel, Gedragsdeskundige, regiebehandelaar en orthopedagoog