Vaktherapeuten

Vaktherapie is een verzamelnaam voor een hele serie therapievormen. Het zijn therapieën waarbij het ‘praten’ minder belangrijk is. Het gaat meer om het ‘doen’ en het ‘ervaren’. 

Door gebruik te maken van beweging, muziek, drama, beeldend materiaal en spel, heeft het team vaktherapeuten bij Lore een ervaringsgerichte behandelmethode voor mensen met een verstandelijke beperking, sociaal-emotionele en/of psychische problemen. Deze non-verbale, ervaringsgerichte insteek maakt vaktherapie geschikt voor een brede doelgroep. 

Zo kan vaktherapie helpen bij:
– Emotionele problemen 
– Pesten en gepest worden 
– Zelfbeeldproblemen 
– Gedragsproblemen 
– Verliesverwerking 
– Traumaverwerking 
– Omgaan met chronische ziekten 
– Omgaan met dementie 
– Depressie 
– Angststoornissen 
– Omgaan met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, ADD 
– Gezinsproblematiek 

Onder vaktherapie verstaan we de therapievormen:
Beeldende therapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie en begeleiding

Er is een passende therapievorm voor jong en oud, om daarmee bij te dragen aan ontwikkeling-, stabilisatie- en/of acceptatieprocessen. Lees het praktijkverhaal van Lisa over hoe vaktherapie haar geholpen heeft. 

In deze video laten vaktherapeuten Annemiek en William zien wat vaktherapie is en hoe vaktherapie de cliënt weerbaar kan maken.
Bewegingstherapie voor kinderen
Stefan Maes, psychomotorisch therapeut bij Lore

Contact opnemen

Heb je vragen over ons aanbod of welke behandeling het beste bij jou past? Neem dan contact met mij op.

Naam

Steffie van Otterlo

088-0026300