Muziektherapie

Muziektherapie is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling en die dit in hun gedrag laten zien. We gaan op zoek naar wat er achter dat gedrag zit. Welke belemmering, trauma of stoornis.

Muziektherapie is er echter ook voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ouderen en dementerende mensen. Het helpt bij het maken van contact en het communiceren. Muziektherapie geeft afleiding voor bepaalde emoties, roept emoties uit het verleden op en helpt die verwerken. Muziektherapie biedt troost en ontspanning en kan hulp bieden in het dementeringsproces en rondom stervensbegeleiding.

Hoe werkt het?
Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en de stemming. Daarnaast doet muziek een direct beroep op associaties en herinneringen. Waar denk je aan als je dit hoort, doet het je denken aan iets van vroeger?

Muziek kan de taalbarrière doorbreken, het is iets vertrouwds en doet een appél op de belevingswereld. Het kan gevoelens en emoties uitdrukken en oproepen die je niet of moeilijk onder woorden kunt brengen.

We luisteren naar muziek, improviseren, maken muziek en gebruiken onze stem. Doel is om nieuwe mogelijkheden voor interactie, communicatie en expressie te creëren.

Muziektherapie valt onder de noemer vaktherapie. Welke therapievorm het beste past bij jou en bij de hulpvraag die je hebt, bekijken we graag samen.

Klankschaaltherapie
Klankschaaltherapie is een methode binnen de muziektherapie. Deze methode is gebaseerd op de werking van de klank en trillingen. Elke schaal laat deze op een eigen manier horen en voelen. Hiermee wordt het energieveld dat elk mens heeft bewerkt. Omdat het lichaam voor een groot deel uit water bestaat, komen de trillingen in alle organen van het lichaam. Blokkades worden los getrild en opnieuw in balans gebracht. Via deze link is meer te lezen over klankschaaltherapie.

Vragen?

Heb je vragen over ons aanbod? neem dan contact met mij op.

Naam

Anne van den Heuvel

088-0026300