Ilona van Deursen

Specialisatie/Expertise
EFT therapeut (Emotional Freedom Techniques)
– Drama & Spel

Aandachtsgebieden
Binnen Lore werkzaam met cliënten die zowel binnen ORO wonen als ambulante cliënten, daarnaast werk ik ook met cliënten met een ernstige verstandelijke beperking (Rijtven).

Waarom Lore
Ik ben hier gestart vanuit mijn stage. Ik voelde me hier meteen thuis en dat maakte dat ik hier ook niet meer weg wilde. De samenwerking met andere collega’s is heel prettig en het is fijn dat er zoveel mensen met verschillende expertises werken. Daarnaast vind ik de variatie in doelgroep en hulpvragen interessant, ik werk onder andere met ambulant cliënten, maar ook ben ik werkzaam op het Rijtven. Ik zie momenteel cliënten in de leeftijd van 6 – 56 jaar oud. Ik merk dat ik door deze diversiteit leergierig ben en blijf en veel kan leren van anderen om mij heen.

Nevenfuncties
– Cliënten vertrouwenspersoon
– Deelname aan expertiseprogramma EVB+
– Deelname aan verschillende pilots vanuit team ‘Vaktherapie en SPV’

Biografie

2020Opleiding tot EFT therapeut
2019- HedenWerkzaam als vaktherapeut drama binnen ORO B&E/Lore en Cliënten vertrouwenspersoon
2020-2021Werkzaam als vaktherapeut drama bij Jeugdhulp Xtra (jeugd GGZ)
2017- 2019Werkzaam als vaktherapeut drama i.o. binnen ORO B&E/Lore (stage en onderzoek)
2015- 2019Opleiding tot vaktherapeut drama


Deelname (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties
– In 2019 eigen onderzoek gedaan binnen ORO: Een onderzoek naar het effect van de interventie ‘benoemen van beweging’ in dramatherapie bij kinderen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 4-18 jaar.

– Stagiaire begeleid bij een onderzoek naar vaktherapie drama bij de doelgroep EVB.

Ilona van Deursen, Vaktherapeut Drama en Cliënten vertrouwenspersoon