Speltherapie en spelbegeleiding

Speltherapie zetten we in als er problemen of vragen zijn op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Voor wie is het?
Het gaat hier om therapie voor cliënten met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer twaalf jaar, die vastlopen in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. Dit gedrag wordt veroorzaakt door een belemmering, een aangrijpende gebeurtenis of een stoornis. We werken ook met dat wat achter het gedrag zit.

Hoe werkt het?
Speltherapie biedt de mogelijkheid om te spelen wat je (nog) niet zeggen kunt. In speltherapie wordt gewerkt met uiteenlopend materiaal zoals poppen, auto’s, speelgoed dieren, zand, water, creatief materiaal, gezelschapsspel, verkleedkleren, het kasteel, prentenboeken, het winkeltje. Speltherapie is een therapievorm die valt onder vaktherapie.

Naast speltherapie is er ook spelbegeleiding. Hierbij proberen we het spel weer op gang te brengen als dit vastloopt of als spelen moeilijk is door de onbekendheid met materialen of door een beperking.

Voor wie is het?
Spelbegeleiding is voor kinderen tussen 0-16 jaar of volwassenen met een verstandelijke handicap. De cliënten waarmee gewerkt wordt kunnen getraumatiseerd zijn, een gebrek aan zelfvertrouwen hebben of kampen met communicatieproblemen.

Hoe werkt het?
Met behulp van verschillende speltechnieken en spelmateriaal (lego, poppen, verkleedkleren enz.) proberen we het spel, de spelvariatie en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. We observeren (goed kijken) tijdens een speelsessie. Zo’n speelsessie is bijvoorbeeld bedoeld om de spelontwikkeling te bevorderen of om andere problemen een plaats te geven.

Naast het begeleiden van de cliënten geven we ook adviezen aan opvoeders (leerkrachten, ouders) over spelbegeleiding en spelstimulering. Dit kan in groepen of individueel. De behoeften van de cliënten staan centraal. Spelbegeleiding is een therapievorm die valt onder vaktherapie.

Contact opnemen

Heb je vragen over ons aanbod? Neem dan contact op met mij.

Naam

Anne van den Heuvel

088-0026300