Poli’s

Bij Lore hebben we twee soorten poli’s:

  • VG-poli
  • Downpoli volwassenen

VG-poli

De VG-poli (Verstandelijk Gehandicapten) is een spreekuur voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking. Dit spreekuur is een samenwerking tussen Lore en het Elkerliek Ziekenhuis.

Mensen met een verstandelijke beperking die thuis of in de wijk wonen, komen meestal met klachten bij hun huisarts of medisch specialist terecht. Omdat mensen met een verstandelijke beperking zich vaak anders uiten, kan het voor de huisarts of medisch specialist moeilijk zijn te achterhalen wat er nu precies aan de hand is. En soms is sprake van meerdere, onderling samenhangende gezondheidsproblemen of afwijkende ziektepatronen. De arts kan daarom deze cliënten doorverwijzen naar de VG-poli, het spreekuur van Lore. Op basis van de hulpvraag wordt bepaald of de cliënt het beste gezien kan worden door de verpleegkundig specialist of de arts verstandelijk gehandicapten (arts VG). Hij of zij onderzoekt de mogelijke oorzaak van de klachten en start eventueel een behandeling of kan een coördinerende regierol nemen wanneer er verschillende zorgaanbieders/specialisten betrokken zijn. Ook kan indien nodig een gedragsdeskundige betrokken worden bij de poli.

Om tot een zo nauwkeurig mogelijke diagnose te komen, hebben wij alle faciliteiten van het Elkerliek tot onze beschikking, zoals bloed- en röntgenonderzoek. Ook kunnen we cliënten doorsturen naar een medisch specialist als dat nodig is. De VG-poli biedt naast medisch zorg ook psychosociale ondersteuning. Er is voor de client en de ouders of begeleiders voldoende ruimte om vragen te stellen en problemen aan de orde te stellen.

De verwijzer kan een cliënt voor de VG-poli aanmelden via Zorgdomein.

Spreekuur VG-poli

Er is twee keer per maand een spreekuur, op wisselende dagdelen, in ’t Warant in Helmond. Je hebt voor een afspraak wel een verwijzing van de huisarts of een andere specialist nodig. De huisarts of Lore kan je helpen met een indicatie, als dat nodig is. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Lore Support.

Lore Support is voor het maken of verzetten van afspraken bereikbaar op telefoonnummer 088-0026300 (optie 2). Voor algemene of persoonlijke vragen kun je mailen naar vgpoli@lorebehandelcentrum.nl.

Downpoli volwassenen

De downpoli volwassenen is er voor achttienplussers. Speciaal voor mensen met het Syndroom van Down is er elke maand spreekuur in het Elkerliek ziekenhuis, locatie Deurne. Een speciaal team van specialisten houdt regelmatig, specifiek op het syndroom van Down, gerichte gezondheidscontroles. Het is een initiatief en een samenwerking van professionals van het ziekenhuis en Lore.

Wat kun je verwachten bij Downpoli volwassenen?

Iedere maand is een halve dag spreekuur speciaal voor mensen met Down. Bij de Downpoli volwassenen zijn de controles gericht op bij bepaalde leeftijd voorkomende problematiek in relatie tot het Downsyndroom. Het multidisciplinair team bestaat uit een arts voor verstandelijk gehandicapten, een gedragsdeskundige en een diëtist. Een KNO (Keel Neus Oren)-arts met ondersteuning van een audiologisch assistent en een oogarts. Tevens is een consult met een ander specialisme mogelijk.

Door deze vorm van zorg worden gezondheidsproblemen eerder gesignaleerd of voorkomen. Een behandeling start sneller. Waardoor op termijn de kwaliteit van leven verbetert. Dit is niet onbelangrijk gezien de toegenomen levensverwachting van mensen met het Downsyndroom.

De verwijzer kan een cliënt voor de Downpoli aanmelden via Zorgdomein.

Spreekuur Elkerliek

Het Downsyndroom team volwassenen bevindt zich op de polikliniek Cardiologie van het Elkerliek Ziekenhuis locatie Deurne. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak.

Voor het maken van een afspraak of voor informatie kun je contact opnemen met het Elkerliek Ziekenhuis via telefoonnummer: 0493-328916 of 0492-593856 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur).

Maak kennis met onze specialisten

Hoe kan Lore je helpen?

Meer informatie?

Neem gerust contact met me op voor meer informatie over onze dienstverlening!

Kolom 1

Naam(Vereist)

Kolom 2

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Miranda Daniels

088-0026300 (optie 2)