met de multidisciplinaire VG poli van Lore

Lore is er voor kinderen en volwassenen met gezondheidsklachten of klachten gerelateerd aan een verstandelijke beperking. Wij helpen vanuit onze specialistische expertise veel cliënten of collega- professionals verder rondom diagnostiek en behandeling. Lore wil de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten laagdrempelig beschikbaar maken. Daarom is er, naast een reguliere VG-poli, ook een multidisciplinaire poli in ’t Warant (MD-poli). Deze poli is speciaal bedoeld voor thuiswonende VG-cliënten, waarbij er naast een medische vraag ook gedragsproblematiek aanwezig is of wordt vermoed. Beide poli’s maken deel uit van Lore Behandel- en Expertisecentrum dat bestaat uit ongeveer 120 professionals, waaronder GZ-psychologen, paramedici en vaktherapeuten.

Hoe werkt onze poli?

Bij de multidisciplinaire VG-poli worden cliënten met hun familie of naasten gezien tijdens een gecombineerd spreekuur van een verpleegkundig specialist met een gedragsdeskundige. Samen verduidelijken zij tijdens de intake de hulpvraag en kijken ze welk behandelings- of begeleidingstraject het beste ingezet kan worden. “Door deze intake samen met de gedragsdeskundige te doen, verkorten we de procedure en voorkomen we extra belasting voor de cliënt die niet op meerdere plaatsen zijn verhaal hoeft te doen”, zegt Elsbeth van den Berg – Leer, een van de VG-Artsen van Lore. “Ik kan eventueel direct aanvullend lichamelijk onderzoek doen. Daarnaast kan bloed- of röntgenonderzoek in het Elkerliek meteen in gang worden gezet en zijn de lijntjes met GGZ Oost-Brabant erg kort. Op die manier kunnen we het schemergebied tussen VG en psychiatrie gezamenlijk bekijken.”

Marleen Kramer, gedragsdeskundige kijkt samen met Elsbeth van den Berg-Leer, Arts Verstandelijk Gehandicapten naar de cliëntcasus

Snel en efficiënt

Het initiatief voor de multidisciplinaire VG-poli is mede een gevolg van het feit dat bij een aantal cliënten die door de huisarts of bijvoorbeeld kinderarts worden doorverwezen naar de AVG-arts, ook sprake is van gedragsproblematiek. “Door meteen aan de voorkant mee te kijken, kunnen we sneller en efficiënter het juiste pad inslaan”, stelt Marleen Kramer die als gedragsdeskundige bij de poli betrokken is. “Zo leveren we snel en efficiënt de juiste zorg op de juiste plek.”

Poli’s

De poli’s van Lore voorzien met name in een behoefte van huisartsen. Geconfronteerd met thuiswonende volwassenen met een verstandelijke beperking, komen zij vaak in aanraking met complexe zorgvragen die ze zelf niet kunnen beantwoorden. Een groeiend tekort aan AVG’s in ons land bemoeilijkt bovendien een snelle doorverwijzing. “Een AVG wordt vanuit het verleden vaak gekoppeld aan een locatie van een instelling”, aldus Elsbeth. “We willen onze expertise veel laagdrempeliger toegankelijk maken door ook op andere plaatsen zichtbaar en toegankelijk te zijn.”

Patiënten die de poli bezoeken, worden behandeld binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Doorverwijzing

Verwijzers kunnen in Zorgdomein zelf een keuze maken voor doorverwijzing naar de VG poli of MD poli. De AVG trieert vervolgens ook zelf deze aanvragen nog, zodat de cliënt ook snel op de juiste plek terecht komen. Voor vragen kan de verwijzer contact opnemen met Lore Entree via telefoonnummer 088-0026300. Mailen via welkom@lorebehandelcentrum.nl

De poli in ’t Warant is bestemd voor cliënten die een divers beeld laten zien rondom gedragsgerelateerde vraagstukken en/of andere vragen, bijvoorbeeld over medicatie. De poli voorziet in consultatie en advies. Indien nodig vindt doorverwijzing plaats voor behandeling of diagnostiek. Dit verloopt via de reguliere wachtlijst van Lore. Lore werkt binnen een netwerk van medisch specialisten met een bijzondere deskundigheid en betrokkenheid bij de specialistische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zoals klinisch genetici, revalidatieartsen, neurologen, psychiaters en een gespecialiseerde tandarts. Vanuit de poli worden, indien nodig follow-up en periodieke screening in gang gezet. Ook is er een ondersteuningsaanbod voor ouders, naasten en begeleiders.