Annelies Goorts

Specialisatie/Expertise
VG Poli voor kinderen en volwassenen

Aandachtsgebieden
– Ontwikkelingsproblematiek alle leeftijden
en niveaus verstandelijke beperking
– Co-morbiditeit bij verstandelijke beperking
(oa psychiatrie en verslavingsproblematiek).
– Kennis wet- en regelgeving WZD (Wet Zorg en Dwang).
– Interesse in regionale en landelijke overstijgende onderwerpen.
– Interesse in regionale en landelijke overstijgende samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld landelijke ontwikkelingen voor populatie, beleid en toekomstbestendige zorg.

Waarom Lore
Omdat ik kies voor passende zorg, afgestemd op maat, binnen de bestaande actuele richtlijnen en kennis. Daarnaast biedt Lore, met haar ruime aanbod aan behandelaren en de korte lijnen in de organisatie, de mogelijkheid om samen multidisciplinair behandeling aan te bieden.

Nevenfuncties
– Lid Capaciteitsorgaan namens beroepsvereniging (NVAVG)
2014 – Heden
– Lid Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
2020 – Heden
– Lid Platform Geneesheer directeuren VG
Denk hierbij bijvoorbeeld aan commissies, besturen, lidmaatschappen, werkgroepen, lezingen etc.
2019 – Heden

Biografie

2017- HedenWerkzaam als Arts Verstandelijk Gehandicapten bij ORO B&E/Lore
2017- 2018Lid klankbordgroep Kindergeneeskunde Quartz
2016- 2017Lid Kenniskring Palliatieve zorg VB (Regionaal) – IKNL
2015- 2017Voorzitter AIOS vereniging AVG (VAAVG)
2015Lid sollicitatiecommissie nieuwe AIOS AVG
2014-
2017
Werkzaam als Arts Verstandelijk Gehandicapten in opleiding bij ORO B&E/Lore
2007- 2014Werkzaam als Verpleegkundige bij Erasmus MC afdeling neurologie

Deelname (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties
– Lid klankbordgroep Visiedocument AVG, 2019
– Lid klankbordgroep handreiking AVG en SO WZD, 2019
– Lid klankbordgroep richtlijn Down Syndroom 18+, 2019

Annelies Goorts, Arts Verstandelijk Gehandicapten