EMDR therapie

Soms kan een ingrijpende gebeurtenis leiden tot langdurige stressklachten of zelfs een trauma. PTSS (post traumatisch stress stoornis) ontstaat als de gebeurtenis niet goed wordt verwerkt. Een trauma is vaak goed te behandelen. Bijvoorbeeld met EMDR behandeling.

In het kort

  • Eye Movement Desentisation and Reprocessing
  • Traumaverwerking
  • Psychische klachten
  • PTSS

Voor wie is EMDR bedoeld?

EMDR kan worden ingezet bij kinderen en volwassenen die door een traumatische ervaring psychische klachten ervaren, zoals angst en paniek, maar ook schaamte of verdriet.

Hoe ziet een EMDR behandeling eruit?

Tijdens de EMDR behandeling gaat de EMDR therapeut samen met de cliënt terug naar de traumatische ervaring. Tegelijkertijd wordt de cliënt afgeleid door geluid of een vingerbeweging, waardoor de herinnering in kracht afneemt.

Wat is het doel van EMDR?

Door de herinnering te combineren met afleiding neemt de herinnering in kracht af en verliest het de emotionele lading. Terugdenken aan de ervaring gaat daardoor makkelijker en de klachten worden minder of verdwijnen helemaal.

EMDR voor kinderen

EMDR is toepasbaar bij alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus, dus óók bij  jonge kinderen en/of mensen met een lager ontwikkelingsniveau. Dat het ook voor deze groep een geschikte therapie is, is nog maar weinig bekend. Daarnaast is het bij deze doelgroep niet altijd makkelijk om een trauma te herkennen.

De bekende vingerbewegingen die bij EMDR worden toegepast kunnen bij kinderen en mensen met een laag ontwikkelingsniveau vaak niet toegepast worden. Er kan dan gebruik gemaakt worden van trommelen op de benen. Klik hier voor het gehele verhaal.

Maak kennis met onze specialisten

Hoe kan Lore je helpen?

Meer informatie?

Neem gerust contact met me op voor meer informatie over onze dienstverlening!

Naam