Visualisatiesystemen

Veel mensen met een autistische stoornis en/of een verstandelijke beperking hebben problemen met het begrijpen van hun omgeving. Ze hebben bijvoorbeeld problemen met het begrijpen van gesproken taal of het interpreteren van non-verbale communicatievormen zoals mimiek en geschreven taal. Het niet begrijpen wat de ander tegen je zegt of van je vraagt, kan erg frustrerend zijn en zelfs leiden tot probleemgedrag. Om succesvolle communicatie te garanderen is het daarom belangrijk dat de omgeving zich optimaal aanpast aan de persoon met een beperking of autistische stoornis.

De logopedist kan onderzoek doen naar de best begrepen communicatievorm(en) van de cliënt en adviseren en begeleiden bij het gebruiken hiervan in het dagelijks leven. In veel gevallen wordt een visualisatiesysteem opgezet om de dagelijkse activiteiten te verduidelijken; ondersteunde communicatie op maat middels voorwerpen, foto’s, pictogrammen of geschreven taal. Het doel van een visualisatiesysteem kan zijn: het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt, het vergroten van de flexibiliteit in het dagprogramma en/of het verminderen van stress.