PROMPT

PROMPT is een behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. De logopedist geeft met zijn/haar vingers in het gezicht van de cliënt hulp bij het vormen van klinkers en medeklinkers, woorden en zinnen. De cliënt voelt hoe de klank gemaakt wordt. Dit is een veel directere manier dan de meer traditionele behandelvormen waarbij kijken en luisteren centraal staan.