PECS – Picture Exchange Communication System

PECS is een functioneel communicatiesysteem voor mensen met beperkte communicatieve mogelijkheden. Gedurende een individuele training leren ze contact maken met hun begeleiders/opvoeders en hun wensen kenbaar maken middels de symbolen (voorwerpen of afbeeldingen) uit hun map. De interesses en dagelijkse activiteiten van een persoon bepalen welke symbolen in de map zitten.

Voordat gestart kan worden met PECS, is onderzoek door de logopedist vereist. Een trainingstraject middels PECS duurt gemiddeld 1 jaar, waarbij er gestreefd wordt naar 2 trainingsmomenten per week. De mogelijkheden en het leervermogen van de cliënt bepalen uiteindelijk de duur en de frequentie van de training. De training vindt in eerste instantie plaats op een voor de cliënt vertrouwde en rustige locatie; later in het traject wordt het gebruik van PECS geïmplementeerd in het cliëntsysteem.