Slikproblemen bij ouderen

Een mens slikt gemiddeld zo’n 580 keer per dag. Gelukkig gaat dat meestal goed. Bij mensen met een verstandelijke beperking komen slikstoornissen (verslikken) echter regelmatig voor.

Slikproblemen bij ouderen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals:
– Normaal verouderingsproces, de cliënt krijgt hierdoor bijvoorbeeld een drogere mond;
– Dementie, de cliënt weet bijvoorbeeld niet meer hoe hij moet kauwen en verslikt zich in stukken voedsel;
– CVA, de cliënt heeft bijvoorbeeld een scheve mond en een deels verlamde tong, waardoor hij veel knoeit en zich verslikt;
– Progressieve aandoeningen waardoor de werking van de spieren in het mond- en keelgebied steeds slechter worden.

De logopedist observeert de cliënt en adviseert en begeleidt de cliëntomgeving bij het omgaan met de slikproblemen en de gevolgen hiervan, zodat de eet- en drinkmomenten voor zowel de cliënt als de cliëntomgeving zo prettig mogelijk verlopen. In de adviezen voor aangepaste voeding en dranken maken de logopedisten gebruik van de internationaal gebruikte IDDSI-classificatie.