Kennis is een belangrijke voorwaarde voor professionele zorg. Goed onderbouwde (wetenschappelijke) kennis en kunde van onze behandelaren is dus ook noodzakelijk om kwetsbare mensen de best mogelijke zorg te bieden. Hiervoor heeft Lore de ambitie om te werken volgens Evidence-based practice (EBP).

Evidence-based practice (EPB)

De laatste decennia is evidence-based practice (EBP) een steeds belangrijker begrip geworden. Hiermee wordt bedoeld dat een expert of professional op de hoogte is van de recente inzichten van zijn/haar vakgebied en daarbij rekening houdt met de eigenschappen en wensen van een specifieke cliënt om de beste zorg te bieden.

Het is daarom noodzakelijk dat behandelaren en therapeuten zich in hun handelen kunnen baseren op actuele kennis en onderzoeken. Daarnaast willen we vanuit maatschappelijk oogpunt bijdragen aan de verbetering van de gehandicaptenzorg door onderzoek binnen de organisatie te faciliteren en resultaten van onderzoek te implementeren. Binnen Lore blijven we investeren in de ontwikkeling, onderhoud en borging van kennis en deskundigheid. De zorgwereld blijft veranderen, maar met up-to-date kennis en innovatie zorgen we ervoor dat we uitblinken, de beste zorg voor cliënten leveren én we een bijdrage leveren aan het werkgeluk van onze werknemers.

Wetenschappelijk onderzoek

Lore stimuleert en ondersteunt haar behandelaren en therapeuten met ambitie op het vlak van wetenschappelijk onderzoek bij het participeren in onderzoek of het doen van (promotie)onderzoek. Daarnaast zorgt de wetenschapscommissie voor betrokkenheid bij landelijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan deskundigheidsbevordering van de behandelaren en therapeuten en kwaliteitsverbetering van de zorg voor onze cliënten.

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met andere partijen zodat we beschikbare kennis met elkaar delen en samen nieuwe kennis vergaren en ontwikkelen. We richten ons hierbij op zowel actuele vraagstukken als toekomstige uitdagingen die we kunnen verwachten.

Lopende onderzoeksprojecten

Medewerkers van Lore nemen deel aan verschillende onderzoeksprojecten, een aantal lopende onderzoeken zijn bijvoorbeeld:

  • SEO-verkort (SEO-V): Ontwikkeling en onderzoek naar de verkorte vragenlijst schaal emotionele ontwikkeling vanuit het Europese samenwerkingsverband NEED (Network of Europeans on Emotional Development)
  • Betere diagnostiek, betere zorg: Differentiaal diagnostiek van hechtingsproblemen en autismespectrumstoornis bij volwassenen met een visuele beperking en/of matig tot licht verstandelijke beperking. – Een onderzoek in samenwerking met de Academische werkplaats van de VU te Amsterdam

Een overzicht van een deel van de onderzoeken waar Lore aan heeft deelgenomen die al afgerond zijn:

  • (Be)Leef in de wijk – Dit onderzoeksproject vanuit KenVak richt zich op de vraag van vaktherapeuten hoe en in welke vorm zij in of rondom de leefomgeving van mensen met een lichtverstandelijke beperking (samen met teams zoals FACT-teams) een bijdrage kunnen leveren.
  • Interventies in ouder-kind – gehechtheid Online onderzoek rond interventies in ouder-kind gehechtheid bij kinderen met ernstige beperkingen. Promotieonderzoek vanuit de KU Leuven.
  • Medische richtlijn down syndroom – Ontwikkeling van richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het downsyndroom (ZonMw project vanuit Radboudumc /Dichterij).
  • De invloed van de ziekte van Alzheimer op slaap bij volwassenen met Downsyndroom – Het belangrijkste doel van deze studie is inzicht te krijgen in het voorkomen (de prevalentie) van slaapstoornissen bij volwassenen met Downsyndroom en dementie (Radboudumc / Kempenhaeghe).
  • IMRO (Interactie Methodiek Relationele Ontwikkeling).

Meer informatie?

Heb je vragen over de doorontwikkeling van ons aanbod of lopende onderzoeken? Neem dan contact met me op, ik informeer je graag.

Kolom 1

Naam(Vereist)

Kolom 2

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Anne van den Heuvel

088-0026300