Karin Schweitzer

Functie
Duurzaam waarnemend huisarts

Specialisatie/Expertise
– Interne Geneeskunde

Waarom Lore
Na jaren als internist in een ziekenhuissetting gewerkt te hebben was ik toe aan en benieuwd naar een nieuwe tak van sport. Om die reden heb ik toen gekozen om voor Lore als waarnemend huisarts aan de slag te gaan. Bovendien biedt Lore mij de mogelijkheid om meer hoogover mee te kijken en denken over verschillende vraagstukken.

Nevenfuncties
– Lid coördinatieteam corona, ORO
– Ambassadeur van Lore
– Medisch adviseur bij Triage

Biografie

2018- HedenWerkzaam als Duurzame waarneming huisarts bij ORO B&E/ Lore
2017- HedenMedisch adviseur, ’s-Hertogenbosch
2013- 2017Internist op waarneembasis, Tilburg en Eindhoven
2010- 2017Gastdocent Post-HBO diëtiek, HAN
2003- 2012Internist, Tilburg
1985- 1989Geneeskunde, Amsterdam
1990- 1992Coassistentschappen
1993- 1997AIO vakgroep hematologie, Amsterdam
1998- 2003AGIO Interne geneeskunde
1998Gepromoveerd


Deelname (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties:

– Promotieonderzoek naar de interacties tussen hematopoietische voorlopercellen en beenmergendotheel.
– Onderzoek binnen hematologisch laboratorium VUMC naar een snel en betrouwbaar systeem voor het meten van clonogene capaciteit van hematopoietische voorlopercellen.