Emmy de Ligny – Jansen

Specialisatie/Expertise
– Specialist in de aanrakingstherapieën
Shantala en Tactiel Stimulering
– Mindfulness en ontspanningsoefeningen
– Palliatieve zorg

Aandachtsgebieden
– LVG’s
– Ouderen
– Ernstig Meervoudig Beperking
– Werknemers; die dreigen uit te vallen; veel stress ervaren.
– Palliatieve zorg

Waarom Lore
Mijn passie is mensen te bewegen tot ontspanning
en gezondheid van lijf en geest. Hoe mooi is het om te zien daar waar iemand vast zit in zijn lichaam en vol onrust in het hoofd zit om een zucht te horen, onder je handen de ontspanning te voelen en een paar stralende ogen die je aankijken. Binnen Lore voel ik me op mijn plek, samen werkend met andere disciplines om onze cliënten weer beter in hun vel te laten zitten. Om zich weer meer verbonden te laten voelen met zichzelf en hun omgeving.

Nevenfuncties
– Contactpersoon voor de vrijwilligers van de Bewegingstherapie

Biografie

2002- HedenWerkzaam als Gespecialiseerde Bewegingstherapeut ORO B&E/Lore
Werkzaam als Tactiel Therapeut Dienstencentrum SPWbij ORO
1994-
2002
Werkzaam als Z-Verpleegkundige bij ORO
Werkzaam als groepshoofd bij ORO
1984-
1994
Werkzaam bij Rijtven/ORO als kinderjeugdverzorger
Emmy de Ligny – Jansen, Bewegingsthearpeut