Een veranderende zorgmarkt, vraagt om een nieuwe koers  
 

In september is er in de regio Helmond een vernieuwd regionaal behandel- en expertisecentrum gelanceerd: Lore, jouw behandel- en expertisecentrum. Lore biedt een breed spectrum aan specialistische zorg en expertise voor verschillende doelgroepen kwetsbare mensen: van kinderen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsachterstand tot mensen met een verstandelijke beperking. En van ouderen met dementie tot mensen met een GGZ-problematiek. Lore heeft als missie “kwetsbare mensen weerbaar maken” en werkt hierbij integraal samen, over zorgsectoren heen. Lore helpt kwetsbare mensen in elke levensfase een stap verder.  

  

Noodzaak om de zorg anders in te richten 

“We zien de vraag van onze cliënten de laatste jaren sterk veranderen” vertelt Eveline Janssen – Van Veghel, directeur Lore. “Onze oorspronkelijke doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking wordt steeds meer divers. De groep mensen met een licht verstandelijke beperking krijgt het zwaarder in een steeds complexer wordende samenleving”. Grenzen tussen sectoren vervagen: Er ontstaat steeds meer noodzaak tot integrale kennis, expertise en innovatie om de kwaliteit en inhoud van het zorgaanbod beter passend te maken bij zorgvraag.   

Domein overstijgende zorg  

Lore heeft de ambitie om samenwerking in de behandelketen verder te verstevigen en domein overstijgend te gaan werken. Daarom werken we nauw samen met partners uit de regio zoals ORO, GGZ Oost Brabant, huisartsen en het Elkerliek Ziekenhuis. Door gebruik te maken van elkaars expertise kunnen we kwetsbare mensen de beste én juiste zorg bieden. “Zo leiden we gezamenlijk met de GGZ GZ-psychologen op. Op deze manier krijgen behandelaren in opleiding al een ruimer blikveld mee. Door medewerkers uit te wisselen middels detachering stimuleren we ook kennisoverdracht tussen beide sectoren. Deze kennisoverdracht is van grote toegevoegde waarde voor de zorg voor cliënten die vaak tussen wal en schip vallen.”  

Snelle en toegankelijke zorg centraal 

Onze ruim 120 behandelaren en therapeuten zijn verdeeld over 5 disciplines, o.a. AVG-artsen, GZ-psychologen, traumabehandelaren, paramedici en diverse therapeuten. Bij Lore doen we er alles aan om snel én zorgvuldig mogelijk duidelijkheid te geven over wat er aan de hand is. Cliënten kunnen vaak op korte termijn bij ons terecht. Het doel is niet om een ‘stempel te plakken’, maar om ervoor te zorgen dat we voor iedere persoonlijke situatie de beste oplossingen vinden. “Ouders van jonge kindjes, waarbij de ontwikkeling niet helemaal verloopt zoals ze gedacht hadden, zitten soms met hun handen in het haar. Zij zijn vooral opzoek naar duidelijkheid. Lore kan deze duidelijkheid laagdrempelig bieden door middel van multidisciplinair onderzoek”. Na een kort diagnostisch traject krijgen ouders een deskundig advies waarin duidelijkheid wordt geschept en waarbij ook advies voor een vervolgtraject, al dan niet binnen Lore.   

Breed aanbod voor andere zorgaanbieders 

Niet alleen de zorgvraag wordt complexer maar we zien ook krapte op de arbeidsmarkt. Voor kleinere organisaties, wooninitiatieven, maar ook grotere instellingen is het soms moeilijk om alle voorkomende vragen van cliënten of cliëntsystemen passend te beantwoorden. Specifieke kennis, bijvoorbeeld van gespecialiseerde gedragsdeskundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maar ook specialistische kennis op het gebied van bijv. seksualiteit, autisme of prikkelverwerking is vaak te kostbaar en schaars om in eigen huis te hebben. Daarom biedt Lore ook gericht ondersteuning aan organisaties of instellingen die, tijdelijk of op structurele basis, behoefte hebben aan specialistische diagnostiek, behandeling, advies of scholing. “Onze behandelaren zijn stuk voor stuk toegankelijke experts die niet alleen ontzettend veel kennis hebben over hun vakgebied, maar vooral ook in staat zijn om cliënten en hun omgeving met rust, aandacht en creativiteit echt verder te helpen. Ook als een situatie ingewikkeld is. Onze werkwijze is niet alleen geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking maar juist voor een bredere kwetsbare doelgroep. Daarom maken we met Lore ons aanbod toegankelijk voor zowel cliënten als organisaties.”  

Mede mogelijk gemaakt door ORO  

Lore, jouw behandel- en expertisecentrum is ontstaan uit de behandeldienst van zorgorganisatie ORO. Met deze stap beoogt ORO om behandeling en expertise voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken.