Een nieuw specialistisch behandel- en expertisecentrum voor een brede doelgroep. Dát is Lore. Afgelopen week werd het nieuwe zelfstandig behandelcentrum officieel gepresenteerd aan de netwerkpartners in de regio. Directeur Eveline Janssen was tijdens de presentatie in Nuenen heel duidelijk: Lore brengt de expertise naar de kwetsbare mens, maar ook naar onze partners. Samenwerken en verbinden staat bij Lore met hoofdletters geschreven. “Met meer dan 120 artsen en behandelaren in 15 verschillende vakgroepen kunnen wij van toegevoegde waarde zijn op een breed gebied.”

Bestuurders en medewerkers van een groot aantal gemeenten en zorgorganisaties en – instellingen uit Zuidoost-Brabant waren op dinsdag 20 september aanwezig bij de presentatie van Lore. Daar trapte Jan Roelofs, bestuurder van ORO, af. ORO, de grootste aanbieder op het gebied van VG-zorg in de Peelregio, ligt aan de basis van Lore. “De verzelfstandiging van de behandeltak van ORO is een wens die al enige tijd leeft”, vertelde de bestuurder over het ontstaan van Lore. “Binnen de behandeltak groeide de behoefte aan kennisverbreding, anderzijds zagen we dat er ook op andere gebieden dan binnen onze eigen VG-organisatie behoefte was aan de specialistische kennis van onze behandelaren. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt was er daarnaast de wens om te werken aan meer werkgeverschap op maat.”

Scheidslijnen vervagen

Volgens Roelofs heeft Lore veel te bieden. “Lore kan specifieke, complexe zorgvragen beantwoorden. Binnen de VG, maar bijvoorbeeld ook binnen de ouderzorg, op het schemergebied van GGZ en VG en bij de thuiszorg. “De scheidslijnen tussen de verschillende sectoren vervagen. Mensen hebben steeds meer te maken met de problematiek die de complexer wordende samenleving met zich meebrengt. Steeds vaker vraagt die problematiek om een brede aanpak die niet gebaat is bij hokjesdenken. Je zult de expertise moeten bundelen rondom de cliënt, op de plaats die die cliënt als het meest prettig ervaart.”

Innovatie

Eveline Janssen begeleidde de organisatie op weg naar de verzelfstandiging en gaat daar nu verder als directeur. Als werkgever zegt ze alvast dat ze ‘trots en zuinig’ is op het team van behandelaren, die veelal als multidisciplinair team optrekken. Lore wordt volgens de directeur een organisatie die innovatie hoog in het vaandel heeft staan. “We werken bijvoorbeeld nauw samen met de TU/e en met gezondheidswetenschappers van de universiteiten in Rotterdam en Maastricht. Samen kijken we kritisch naar onze producten en onze processen, steeds gedacht vanuit de kwetsbare mens die we willen ondersteunen. De invloed vanuit het onderwijs gaat absoluut als een vliegwiel werken voor onze innovatieve kracht.”

Partners in het netwerk

Lore is er voor kwetsbare mensen, zo stelde Eveline Janssen. “Cliënten voelen zich veilig en begrepen bij Lore. Ze kunnen snel terecht en krijgen juiste diagnose met daarop aansluitend een passende behandeling.” Maar dat is niet alles. “Zeker niet. Lore is er heel nadrukkelijk ook voor de partners in ons netwerk. Voor consultatie, voor scholing en advies of bijvoorbeeld om als ‘onderaannemer’ een deel van het zorgaanbod van die partners over te nemen.”

Preventie

Met de officiële aftrap op 20 september is Lore nu echt van start gegaan. De bij de lancering aanwezige netwerkpartners toonden zich alvast enthousiast. “Het mooiste zou zijn als de specialisten van Lore zich ook gaan inzetten in het preventieve deel van de zorg”, aldus een van de aanwezigen. “Dat is ook zeker de bedoeling”, zo reageert Eveline Janssen. “Door middel van expertiseprogramma’s investeren wij blijvend in de ontwikkeling, toepassing, onderhoud en borging van onze kennis. Doel is om de zorg continu te blijven verbeteren via integrale en multidisciplinaire dienstverlening. In dat kader past zeker ook het preventiedeel, waarbij we wat meer aan de voorkant kunnen meekijken en, samen met bijvoorbeeld groepsleiding of team, kunnen werken aan het optimaliseren van begeleiding en behandeling.” Of het werken aan preventie, de daadwerkelijke inzet en interventies overbodig maakt? “Dat zou mooi zijn, maar dat zal niet lukken. Door ons gezamenlijk meer te richten op preventie zorgen we er echter wel voor dat de meest specialistische hulp uiteindelijk beschikbaar blijft tot die complexe doelgroep die daar ook écht behoefte aan heeft.”

In de tuin van het Boordhuys in Nuenen werd vervolgens met alle aanwezigen het glas geheven op een goede toekomst voor Lore. Maar vooral op de cliënten en organisaties die met de introductie van dit nieuwe behandel en expertisecentrum het meest gebaat zijn.

Bestuurders en medewerkers van een groot aantal gemeenten en zorgorganisaties en – instellingen uit Zuidoost-Brabant waren op dinsdag 20 september aanwezig bij de presentatie van Lore.