Het versterken van de zorg op de juiste plek

Soms passen de problemen van patiënten niet in één vakje: een probleem komt immers zelden alleen. Al vele jaren wordt er in onze regio over de verschillende sectoren samengewerkt om mensen met een (licht) verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychiatrische problematiek te ondersteunen. De hechte samenwerking tussen Lore en GGZ Oost Brabant is daar een goed voorbeeld van. Het doel: door middel van integrale samenwerking ervoor zorgen dat mensen met deze complexe problematiek niet tussen wal en schip belanden.

Een adequate afstemming, uitwisseling van expertise en een goede synergie. Dat is heel belangrijk als je deze groep mensen wilt ondersteunen en behandelen.

Complexer en intensiever

De zorgvraag wordt steeds complexer en intensiever. Een passend aanbod is daarom nóg belangrijker. Er is steeds meer sprake van een integrale samenwerking. Bij Lore zijn we bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijk portfolio aan behandelinterventies, zodat zorg steeds beter op de juiste plek en dicht bij de cliënt geboden kan worden. Ook hebben we de ambitie uitgesproken om de netwerkzorg rond cliënten met autisme en LVB+ gezamenlijk vorm te geven. Zorg op de juiste plek, doelmatig en met een waardevermeerdering voor de cliënt. Dat is het doel.

We worden enthousiast over de steeds hechter wordende samenwerking. Het is belangrijk dat we van elkaar leren. Hoe doen jullie dat? Welke specifieke kennis heb je van ons nodig? Hoe zorgen we er samen voor dat deze cliënt de best mogelijke ondersteuning krijgt? Regelmatig overleggen behandelaren van de twee organisaties om onderling kennis uit te wisselen en die kennis te vergroten.

Samenwerking

De samenwerking tussen Lore en GGZ Oost Brabant is een mooi voorbeeld van hoe de zorg sector overschrijdend kan werken. Een deel van de opleiding tot GZ-psycholoog wordt bij Lore ingevuld zodat aanstaande psychologen ook in de opleiding al een ruimer blikveld meekrijgen. Door over en weer medewerkers bij elkaar te detacheren, wordt de onderlinge kennisoverdracht gestimuleerd. Je houdt je bezig met een cliëntenpopulatie die beide aspecten van zorg nodig heeft. Het is dus logisch dat we elkaar hierin opzoeken. Dat we samen opleiden bijvoorbeeld, samen expertise ontwikkelen en samen ook producten realiseren die een goede en doelmatige zorg bevorderen. Het is mooi om te zien dat je vanuit twee sectoren een eigen inbreng hebt, eigen specialismen, die gezamenlijk leiden tot een goed en volwaardig zorgaanbod. Zo levert samenwerking ook échte meerwaarde.

Heb je een vraag over deze samenwerking?

Of een andere vraag? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Kolom 1

Naam(Vereist)

Kolom 2

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Anne van den Heuvel

088 - 0026300