Bij Lore is veel kennis aanwezig op het gebied van autisme. Om ervoor te zorgen dat mensen met autisme op een goede manier worden ondersteund, is interne samenwerking binnen ORO van groot belang. De gespecialiseerde behandelaren van Lore geven invulling aan die gestructureerde manier van samenwerken. Het AAT, het Autisme Advies Team, is daar een mooi voorbeeld van.

Kim Frunt is coördinator van het Autismeteam van ORO. Dat team is er niet alleen voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers, maar het Autismeteam schoolt, adviseert en ondersteunt ook medewerkers en teams van ORO op het gebied van autisme. Vanuit haar rol in het Autismeteam zit Kim ook in het AAT. Rini Verbeek, gedragsdeskundige bij Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO, maakt het tweekoppige AAT compleet.

Cirkel rond

Met het AAT maken ORO en Lore de cirkel voor een goede ondersteuning van mensen met autisme rond. “Binnen de organisatie is al veel kennis over dit onderwerp opgebouwd”, zegt Kim. “En als medewerkers of teams vragen hebben rondom de best passende begeleiding of ze lopen vast, dan kunnen ze altijd terecht bij het Autismeteam.”

Wanneer nieuwe cliënten of ouders zich melden bij de digitale of telefonische toegangspoort van ORO of Lore, wordt op basis van een screening direct verwezen naar de juiste specialisten. “Maar soms zijn er twijfels”, zegt Rini. “Zo kan er iemand aangemeld worden met bijvoorbeeld een probleem rond het eten of het slapen. Dan ligt het voor de hand om een therapeut in te schakelen die op dat specifieke gebied gaat onderzoeken en behandelen. Maar als sprake is van autisme, dan moet je echt breder kijken. Wat is de vraag achter de vraag? Helpen we deze cliënt wel afdoende als we alleen naar die ene vraag kijken? Moeten we bijvoorbeeld niet breder onderzoeken of er meer disciplines bij betrekken? Hebben we wel alle info die nodig is om hier adequate hulp te kunnen bieden?”

Wij adviseren

Als sprake is van twijfel, als de hulpvraag van mensen met autisme of het vermoeden van autisme complex is, kan de hulp worden ingeroepen van het AAT. Kim en Rini lezen zich dan in, praten met de betrokken medewerkers en kijken of alle aspecten goed in beeld zijn. Kim: “Wij gaan niet zelf onderzoeken of behandelen, maar we kijken wel met onze specialistische autismebril naar het totaalbeeld. Is de beeldvorming helder en kunnen we op basis van die beeldvorming een weloverwogen keuze maken voor een behandeltraject? Of moet er misschien aanvullend onderzoek plaatsvinden? Daar adviseren wij over. Uiteindelijk is het de medewerker zelf die, in samenspraak met cliënt of cliëntvertegenwoordiger en de bij dit traject betrokken professionals, een keuze maakt.”

Op de best mogelijke manier

Met het AAT zorgen ORO en Lore er samen voor dat de ondersteuning van mensen met autisme optimaal is. “Wat we vooral willen voorkomen is dat iemand met een vraag aanklopt en dat we verzuimen om verder te kijken. Een probleem in de sociale omgang kan mogelijk verholpen worden door een vaktherapeut, maar misschien moet er eerst iets anders gebeuren. Misschien moeten we eerst meer in kaart brengen. Een totaalbeeld krijgen van wat er bij deze cliënt speelt. En ook eens kijken naar de draagkracht van de ouders, kortom: breed kijken naar wat autisme voor deze cliënt betekent en hoe we die het beste kunnen helpen. En voor de duidelijkheid, dat gebeurt al continu in de totale organisatie. Het AAT is er vooral voor die complexe situaties, waarin medewerkers even een paar extra ogen kunnen gebruiken. Specialistische ogen, die eraan kunnen bijdragen dat mensen met autisme op de best mogelijke manier geholpen worden.”

Kim Frunt (l) en Rini Verbeek (r)

Contact opnemen?

Heb je vragen over AAT of andere vragen over Lore? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Kolom 1

Naam(Vereist)

Kolom 2

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.