Ylonka Meulendijks – Fransen

Functie
Praktijkverpleegkundige

Specialisatie/Expertise
De praktijkverpleegkundige is een deskundig verpleegkundige specifiek opgeleid om te werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Vanuit een geïntegreerde visie werkt de praktijkverpleegkundige als zelfstandig professional met verdiepte en verbrede kennis rondom de verstandelijke beperking en (bijbehorende) gezondheidsproblematiek. Behalve geprotocolleerde zorg voert de praktijkverpleegkundig ook protocol overstijgende zorgtaken uit. De praktijkverpleegkundige begeleidt en ondersteunt cliënten bij het omgaan met (de gevolgen van) hun beperkingen en het voorkomen van aandoeningen of complicaties. Ook houdt de praktijkverpleegkundige zelfstandig spreekuur, verricht consulten en bevordert de deskundigheid van zorgteams.

Aandachtsgebieden
– Wond- en huidzorg
– (Preventie van) decubitus
– PEG-sondes, buttons en sondevoeding
– Obstipatie
– Pijn en pijnregistratie
– Preventieve spreekuren (CVRM, diabetes, COPD, antipsychotica)
– Verpleegtechnische handelingen (zoals inbrengen blaaskatheters en sondes, injecteren)

Doelgroep: cliënten met een meervoudig complexe beperking

Waarom Lore
26 jaar geleden heb ik voor de opleiding HBO-V stage gelopen binnen ORO (toen nog het Rijtven). De doelgroep en organisatie vond ik zo interessant dat ik na het behalen van mijn diploma direct ben gebleven. Na jaren op locaties gewerkt te hebben als verpleegkundige met cliënten met een meervoudig complexe beperking, zag ik hoeveel meerwaarde het voor de cliënt opleverde wanneer er multidisciplinair samengewerkt werd.
Toen 10 jaar geleden de functie praktijkverpleegkundige geïntroduceerd werd binnen de medische dienst van ORO/Lore was dit voor mij dan ook een schot in de roos. Tot op de dag van vandaag geniet ik van mijn werk: samen met mijn collega’s van de medische dienst, de medewerkers van de woonlocaties, de overige behandelaren van Lore en de mensen die dicht bij de cliënt staan een steentje bij kunnen dragen aan een gelukkig leven voor de cliënt, zelfs in de periodes dat dit niet altijd vanzelfsprekend is.

Nevenfuncties
– Trainer risicovolle handelingen en andere verpleegkundige onderwerpen zoals medicatie, verpleegkundige diagnose.
– Werkgroep preventie decubitus
– Werkgroep risicovolle handelingen

Biografie

2010- HedenWerkzaam als praktijkverpleegkundige bij ORO B&E/Lore
2001- HedenWerkzaam als trainer risicovolle handelingen binnen ORO B&E/Lore
2014- 2015Opleiding tot praktijkverpleegkundige verstandelijk gehandicaptenzorg, Avans+ Breda
1996- 2010Werkzaam als verpleegkundige/persoonlijk begeleider binnen woonlocaties ORO
1998-1999Kaderopleiding gezondheidszorg, HAN Nijmegen
1992- 1996Opleiding tot verpleegkundige, Hogeschool Eindhoven