Tonnie Coppus

Specialisatie/Expertise
Mijn specialisatie betreft veroudering bij mensen met een verstandelijke beperking en in het bijzonder mensen met Downsyndroom. Hiervoor ben ik ook betrokken bij de Down 18+ poli in samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis. Daarnaast ben ik werkzaam als vertrouwensarts. Ben gespecialiseerd in seksualiteit, kinderwens, zwangerschap en ouderschap, en seksueel misbruik

Aandachtsgebieden
– Veroudering
– Seksualiteit

Waarom Lore
Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is dit de plaats waar ik mijn werk het beste kan uitoefenen.

Nevenfuncties
Naast arts ben ik ook epidemioloog en werkzaam als onderzoeker aan de Radboud universiteit en de Erasmus universiteit. Ik maak deel uit van verschillende nationale en internationale onderzoeks- cohorten. Op nationaal gebied onderzoeken we op dit moment de vaccinatie respons van mensen met Downsyndroom. Daarnaast worden de richtlijnen voor de medische zorg voor volwassenen met Downsyndroom geschreven. Samen met het Centrum voor seksueel Geweld (CSG) Nijmegen hebben we een film gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking; wat gebeurt er wanneer je, na seksueel misbruik, het centrum bezoekt. Deze film is te downloaden op: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-gelderland-zuid-en-midden/. Naast deze film komt een brochure en een e-learning voor begeleiders.

Biografie

1996- 2021Werkzaam als arts bij ORO B&E/Lore ; eerst alleen als vertrouwens arts, lid van team vertrouwenspersonen, later ook als AVG, oprichter van de multidisciplinaire Downpoli in het Elkerliek ziekenhuis

Deelname (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties
– Gepromoveerd op: “Predictors of dementia and mortality in Down syndrome”
– Internationale publicaties te vinden op PubMed: onder Coppus, A.

Nederlandstalige publicaties op het gebied van Down syndroom
– Brochures: Down en oud en Down en dementie (op vraag in PDF toe te sturen)
– Enkele overzichtsartikelen over de gezondheid van mensen met Downsyndroom

Nederlandstalige publicaties op het gebied van seksualiteit en kinderwens
– Verstandelijk beperkt en toch kinderen? (Medisch contact)
– Seksueel misbruik bij verstandelijk beperkte meisjes (Huisarts en wetenschap)
– Kinderwens van verstandelijk beperkte ouders met subfertiliteit (NtVG)
– Mensen met een verstandelijke beperking en seksueel misbruik (Bijblijven)
– Seksueel misbruik in gesloten familiesystemen (Huisarts en Wetenschap)

Tonnie Coppus, Arts Verstandelijk Gehandicapten