Rini Verbeek

Specialisatie/Expertise
– Diagnostiek (kind en jeugd, volwassenen, supervisie geven)
– Regiebehandeling ambulant en locatie-gebonden (kind en jeugd, volwassenen)
– Consultatie en advies (intern en extern): CAT, ambulante vragen
– Werkbegeleiding (Team Veilig Opgroeien)

Aandachtsgebieden
– Kind en jeugd; Integrale Vroeghulp
– Autisme

Waarom Lore
Ik werk graag bij Lore omdat hier het kind/de persoon en haar/zijn hele systeem centraal staat. Zowel bij het samen bespreken van de hulpvraag als bij het zoeken van de hulp en behandeling die daarbij passend is. En daarbij is het de visie van Lore om multidisciplinair te kijken en te (be)handelen. Binnen Lore niet alleen een visie, maar ook de praktijk. Als behandelaar bij Lore kan ik zo bijdragen aan het welzijn van onze clienten.

Biografie

1986 – HedenWerkzaam bij achtereenvolgens Othmarusstichting, ORO B&E/Lore
2018Diverse werkzaamheden binnen ORO, LVB- doelgroep, beleid.
2015 – 2018Detachering naar de Expertpool van de Peelgemeenten (in het kader van de Transitie Jeugd)
1990 – 2015KDC Binderen
1986 – 1990Diverse extramurale locaties
1978- 1985Universitaire studie Speciale Pedagogiek VU Amsterdam
1972- 1978Gymnasium Augustinianum Eindhoven
Rini Verbeek, Gedragsdeskundig, Regiebehandelaar en GZ-psycholoog (BIG-nr 99051084525)