Naömi Marcussen – Van de Burgt

Specialisatie/Expertise
– Spraak- taal en communicatieproblemen bij kinderen en volwassenen
Articulatieproblemen bij kinderen en volwassenen middels PROMPT
– Eet- en drinkproblemen bij kinderen en volwassen
Logopedie bij kinderen en volwassen met Downsyndroom

Aandachtsgebieden
– Kinderen
– Volwassen
– Ouderen.

Waarom Lore
Ik vind het een uitdaging om samen met de cliënt en zijn/haar omgeving te zoeken naar passende mogelijkheden om hulpvragen op het gebied van communicatie en eet en drinkproblemen te beantwoorden/begeleiden. Dit met als doel dat de cliënt de wereld om hem/haar heen (beter) begrijpt, de cliënt zich kan uiten op een manier die past bij zijn/haar mogelijkheden en/of dat de cliënt op een zo veilig en prettig mogelijke manier kan eten en drinken. De multidisciplinaire samenwerking binnen Lore maakt dat je samen nog beter tot een passende oplossing kunt komen.

Nevenfuncties
– Deelname aan expertiseprogramma’s NAH en ouderen.

Biografie

2016- HedenWerkzaam als logopedist bij ORO B&E/Lore
2005- 2016Werkzaam als logopedist bij De Berkenschutse (een school voor kinderen met epilepsie en langdurig zieke kinderen) te Heeze
2014Vervanging bij Kentalis vroegbehandeling te Sint Michielsgestel
2003- 2005Werkzaam als logopedist bij logopediepraktijk van Karin Brinkmann te Eindhoven
2003- 2004Vervanging als logopedist bij Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven
2001- 2002Werkzaam als logopedist bij logopediepraktijk de Witte te Breda
2001Vervanging als logopedist bij Stichting Boncura (ouderenzorg en revalidatie) te Venray
2000- 2001Vervanging/bijbaan naast studie logopedie bij Van Boxtel Hoorwinkels als Assistent audicien
te Eindhoven
Naömi Marcussen – Van de Burgt, Logopedist