Mariëlle Swinkels

Specialisatie/Expertise
– Consulent Emerging Body Language
– Gezins- creatief therapeut
– Relationele ontwikkeling

Aandachtsgebieden
– Alle leeftijden
– Alle ontwikkeling ’s leeftijden

Waarom Lore
Binnen Lore kan ik door mijn specifieke kennis van het werken met lichaamstaal, aan de slag met cliënten van alle leeftijden en alle ontwikkelingsleeftijden. Daarnaast zijn de hulpvragen voor vaktherapie beeldend hier ook heel divers. Dit maakt mijn werk afwisselend en uitdagend is. Het samen zoeken naar dat wat werkt en helpend is voor die ene cliënt, maakt dat ik veel plezier blijf houden in mijn werk.

Nevenfuncties
– Lid van de FVB. Geregistreerd in het register vaktherapie.
– Secretaris werkveldgroep vaktherapie beeldend (L)VB.
– Intervisiegroep Emerging Body language.
– Voorzitter C.V. de Hedsbuulen Heide
– Workshop werkveldgroep (L)VB, november 2017. Hechting emotionele ontwikkeling en trauma; Hoe behandel je (vak-)therapeutisch?
– Lezing/workshop studiearena 2015; contact en communicatie bij mensen met een ernstig meervoudige beperking.
– Lezingen Medilex: communiceren door middel van lichaamstaal, 2018, 2019 (2020 vervallen door corona.)
– Workshop inspiratiefestival ORO, 2019; Welke activiteiten passen bij welk sociaal emotioneel niveau?

Biografie

2008- HedenWerkzaam als Beeldend vaktherapeut bij ORO B&E/Lore
2007- 2008Werkzaam als invalkracht, Beeldend vaktherapeut, bij Dichterbij/ STEVIG
Werkzaam als activiteiten begeleider logeeropvang Dichterbij/ Kleur
Werkzaam als invalkracht bij De Wendel/Dichterbij

Deelname (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties
– Deelname RAAK (be)leef in de wijk, 2020/2021

Mariëlle Swinkels, Vaktherapeut Beeldend