Ied Loomans – Berkers

Specialisatie/Expertise
– Ervaringsordening (diagnostiek en regiebehandeling)
– EVB+ (diagnostiek en regiebehandeling)
– EMB (diagnostiek en regiebehandeling)
PECS (behandeling)
– Support Gericht Werken (regiebehandeling)
– Verstandelijke beperking en dementie (diagnostiek en regiebehandeling)
– Meerzorg (regiebehandeling)
– Palliatieve zorg

Aandachtsgebieden
– (Zeer) Ernstige verstandelijke beperking
– Moeilijk verstaanbaar gedrag
– Ouderen

Waarom Lore
Vanuit mijn vorige werk als logopedist in het speciaal onderwijs werkte ik met kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Omdat ik verdieping en verbreding van mijn werk zocht, heb ik de opleiding tot autismespecialist gevolgd en ben ik daarna psychologie gaan studeren. Mijn interesse voor mensen met een verstandelijke beperking is altijd gebleven. Na mijn afstuderen heb ik de overstap gemaakt van onderwijs naar gehandicaptenzorg en ben ik bij ORO B&E/Lore komen werken. Ik draag graag mijn steentje bij aan het levensgeluk van onze kwetsbare mensen. Ook zoek ik samen met de cliëntvertegenwoordigers, de teams en andere disciplines naar de bron van het gedrag van onze cliënten en welke betekenis wij eraan geven. In mijn werk waardeer ik de mix van onderzoek doen, klein kijken, ondersteuning bieden aan het netwerk, multidisciplinair werken, teamprocessen ondersteunen en scholing ontwikkelen en geven. Binnen Lore werk ik prettig samen met mijn naaste collega’s en is het fijn om met zoveel andere disciplines samen te kunnen werken.

Nevenfuncties
– Scholing binnen de Academie : verstandelijke beperking en dementie.
– Scholing binnen de Academie: Ervaringsordening.
– Scholing in de opleiding SGW en MeerMens in samenwerking met Rino.
– Aandachtsfunctionaris SGW (Support Gericht Werken)

Biografie

2006- hedenWerkzaam als gedragsdeskundige,
regiebehandelaar bij ORO B&E / Lore
2004- 2006Werkzaam als intern begeleider en leerlingbegeleider
op de Berkenschutse, binnen het speciaal voortgezet onderwijs HAVO/VWO leerlingen met autisme
1979-2004Werkzaam als logopedist op de Berkenschutse binnen het speciaal onderwijs in de ZMLK afdeling
1998-2003Werkzaam als gastdocent post HBO bij de Fontys Hogescholen mbt de Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM)
2016Opgeleid tot consulent Ervaringsordening. TEO Opleidingen
1998-2004Opgeleid tot psycholoog kind en jeugd. Universiteit van Tilburg
1996-1997Opgeleid tot autismespecialist. Opleidingscentrum Antwerpen
1976-1979Opgeleid tot logopedist. Logopedieopleiding Eindhoven
  
Ied Loomans – Berkers, Gedragsdeskundige, Regiebehandelaar en psycholoog

Deelname (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties
– CCE, Leren van casussen, gehecht aan Yoep, onderkennen van hechtingsproblemen