Helma van den Hoof

Functie
Praktijkverpleegkundige

Specialisatie/Expertise
De praktijkverpleegkundige is een deskundig verpleegkundige specifiek opgeleid om te werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Vanuit een geïntegreerde visie werkt de praktijkverpleegkundige als zelfstandig professional met verdiepte en verbrede kennis rondom de verstandelijke beperking en (bijbehorende) gezondheidsproblematiek. Behalve geprotocolleerde zorg voert de praktijkverpleegkundig ook protocol overstijgende zorgtaken uit. De praktijkverpleegkundige begeleidt en ondersteunt cliënten bij het omgaan met (de gevolgen van) hun beperkingen en het voorkomen van aandoeningen of complicaties. Ook houdt de praktijkverpleegkundige zelfstandig spreekuur, verricht consulten en bevordert de deskundigheid van zorgteams.

Aandachtsgebieden
– Wondzorg en huidproblematiek
– (Preventie van) decubitus
– Obstipatie
– Samenwerking met (huis)artsen m.b.t. planbare en preventieve zorg zoals diabeteszorg, cardiovasculair risicomanagement (CVRM), astma/COPD, controles bij antipsychoticagebruik
– Uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen (zoals inbrengen blaaskatheters en sondes, injecteren)

Waarom Lore
Ik werk sinds mijn 23e in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na vele jaren als verpleegkundige en zorgcoördinator op diverse woningen te hebben gewerkt was ik op zoek naar een manier om meer diepgang te krijgen in het verpleegkundig vakgebied. De rol als praktijkverpleegkundige binnen Lore sluit hierbij prima aan.

Nevenfuncties
– Interne trainer voorbehouden en risicovolle handelingen

Biografie

2017- HedenWerkzaam als praktijkverpleegkundige bij ORO B&E/Lore
2015- 2017Werkzaam als praktijkverpleegkundige bij Gezondheidscentrum voor Asielzoekers te Budel
2014- 2015Opleiding tot praktijkverpleegkundige gehandicaptenzorg te Breda
2013- 2015Werkzaam als verpleegkundige in de wijk, st Annaklooster te Eindhoven
2012- 2013Opleiding tot praktijkondersteuner somatiek te Eindhoven
1998- 2013Werkzaam als verpleegkundige/zorgcoördinator, Severinus te Veldhoven
1993- 1998Opleiding tot Z-verpleegkundige en werkzaam als (leerling-)verpleegkundige te Sliedrecht