Bart Konings

Functie
Verpleegkundig specialist in opleiding

”Als Verpleegkundig specialist ben ik de brug tussen care en cure.  Door mijn opleiding spreek ik zowel de medische als de verpleegkundige taal. Naast dat ik zelfstandig een medische diagnose kan stellen kijk ik ook wat deze diagnose voor invloed heeft op het leven van de cliënt. Wat betekent deze diagnose voor deze individuele cliënt, en wat heeft deze cliënt in deze situatie aan ondersteuning nodig, en hoe moet deze ondersteuning eruit zien. Anders gezegd hoe kunnen we de cliënt met zijn diagnose door middel van de juiste ondersteuning weerbaarder maken in zijn leven. Het doel is om de autonomie van de client te behouden en daar waar mogelijk te vergroten. Dat doe ik doordat ik naast de medische diagnose, ook de verpleegkundige diagnosen stel. Hierdoor krijgt de cliënt zijn zorg meer op maat en afgestemd op zijn behoefte.”

Aandachtsgebied

  • Epilepsie
  • Laag complexe beperking gebonden problematiek
  • Palliatieve zorg

Specialisatie/Expertise
Als Verpleegkundig Specialist zal ik vooral in samenwerking met de AVG artsen bezig zijn met zorg gerelateerd aan de beperking of het syndroom. Daarnaast zal mijn expertise zich focussen op het gebied van epilepsie en palliatieve zorg

”Het kan zijn dat een cliënt afwisselend gezien wordt door de Arts verstandelijk gehandicapten en door de Verpleegkundig Specialist. Tijdens een consult bespreken we de behandeling, en of deze bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Het kan zijn dat een behandeling niet het gewenste effect heeft.  We kijken dan waar de behandeling bijsturing vereist. Doordat ik in mijn consulten care en cure bijeen breng kunnen er soms andere invalshoeken ontstaan, dan wanneer enkel vanuit medisch perspectief gekeken zou worden. De Arts Verstandelijke Gehandicapten en de Verpleegkundig Specialist werken nauw samen en aanvullend op elkaar.”

Waarom verpleegkundig specialist bij Lore
Mijn drijfveer om Verpleegkundig Specialist te worden is, om met mijn kennis en kunde de cliënt te sterken op zijn levenspad. Veel cliënten hebben meerdere beperkingen die een grote impact kunnen hebben op hun kwaliteit van leven. Ik wil de cliënt instaat stellen om ondanks alle beperkingen, een fijn en prettig leven te kunnen lijden. De beperkingen die iemand heeft  kan ik niet wegnemen, maar ik kan wel proberen de beperkingen te integreren in het leven waardoor deze minder op de voorgrond staat.  Dat is de kern van mijn werk als Verpleegkundig Specialist in wording.

Als professional ben ik empathisch en oprecht benieuwd naar de ander en hoe dingen ervaren worden. Ik geloof dat een mens tot meer instaat is dan die zelf denkt. Ik probeer daarin de juiste snaar te raken bij de ander. Dit doe ik door heel goed af te stemmen op wie die ander is. Van nature straal ik rust uit waardoor de ander zich snel vertrouwd voelt. Vanuit die basis kan de ander stappen maken, en groeien.

Bart Konings, verpleegkundig specialist in opleiding