Door middel van expertiseprogramma’s investeert Lore blijvend in de ontwikkeling, toepassing, onderhoud en borging van de voor deze cliënten benodigde bijzondere kennis en/of deskundigheid om doelgerichte en samenhangende zorg te kunnen bieden.

De expertiseprogramma’s houden zich actief bezig met:

  • Continue verbetering van de zorg via integrale en multidisciplinaire dienstverlening.
  • Wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met kennisinstituten.
  • Expertise-ontwikkeling en kennisdeling
AandachtsgebiedenExpertises
Kind en JeugdSeksualiteit
OuderenPalliatieve zorg
Licht Verstandelijk Beperking (LVB)Leefstijl en preventie
EVB+ (gedragsproblematiek)Middelengebruik
Niet Aangeborden Hersenletsel (NAH)
Autisme
EMB en EVB
Expertiseprogramma’s zijn een manier van multidisciplinaire samenwerking waarin de doorontwikkeling van de aandachtsgebieden en expertises centraal staat 

Meer informatie?

Of benieuwd wat Lore voor jou kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Naam

Anne van den Heuvel

088-0026300