Klankschaaltherapie

Klankschaaltherapie is een methode binnen de muziektherapie die gebaseerd is op de werking van de klank en trillingen. Elke schaal laat deze op een eigen manier horen en voelen. Hiermee wordt het energieveld dat elk mens heeft bewerkt. Omdat het lichaam voor een groot deel uit water bestaat, komen de trillingen in alle organen van het lichaam. Blokkades worden los getrild en opnieuw in balans gebracht. 

Voor wie is het?
Klankschalentherapie is voor alle  doelgroepen en voor alle leeftijden. De hulpvragen van de cliënten kunnen divers zijn. Klankschaalmassage kan ingezet worden bij:

· Jij je lichaam als onprettig ervaart door bijvoorbeeld ziekte of pijn 
· Je moeilijk onder woorden kan brengen wat jou bezighoudt en/of jij je emoties moeilijk of niet kan uiten. 
· Je het moeilijk vindt om los te laten 
· Je geen rust kan vinden 
· Je behoefte hebt aan ontspanning 
· Cliënten in een fase van dementie waarbij het moeilijk is contact te krijgen 
· Cliënten in de laatste levensfase. Waarbij het ook aan de begeleiders en nabestaande steun en verlichting kan bieden

Hoe werkt het?
De klankschalentherapie wordt individueel en in groepsverband aangeboden. Individueel is het vooral gericht op de hulpvraag van de cliënt. Door de schalen op het lichaam te zetten, kunnen de trillingen dieper worden waargenomen. In groepsverband ligt de nadruk vooral op ontspanning. Hier wordt de klankschaal afgewisseld met andere muziekinstrumenten die eenzelfde werking hebben als de klankschaal. We spreken dan over een klankreis.

Klankschaaltherapie valt onder de noemer vaktherapie. Welke therapievorm het beste past bij jou en bij de hulpvraag die je hebt, bekijken we graag samen.