Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV)

Dé waardevolle schakel in de keten van (complexe) psychosociale en psychiatrische problematiek

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) is onmisbaar in een goede behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Ze zijn een waardevolle schakel in de keten van (complexe) psychosociale en psychiatrische problematiek. “De SPV streeft ernaar dat de zorg aansluit bij de cliënt in zijn totaliteit, passend bij de context waar de cliënt zich in bevindt”, zegt Johan Engels, één van de SPV’ers van het behandel- en expertisecentrum van Lore.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) behandelt, begeleidt en ondersteunt cliënten en hun naasten in hun zoektocht naar een oplossing voor hun problemen, zodat ze de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen. Uiteraard gebeurt dit op een manier die past bij het ontwikkelingsniveau van de individuele cliënt. 

Wat doet de SPV precies?

De SPV is specialist in crisisbehandeling en acute zorg. Hij of zij ondersteunt het gehele proces van cliënten met psychiatrische problemen. Vooral als het gaat om complexe zorgsituaties vormt de SPV een belangrijke schakel tussen bijvoorbeeld de gedragsdeskundige, psychiater en (AVG)-arts. De SPV werkt ‘outreachend’, waardoor de doelgroep beter bereikt wordt. Het doel is dat de cliënt de regie over zijn eigen leven weer zoveel mogelijk terugkrijgt. “Gevaar inschatten, contact houden met de AVG, overleggen met de zorgcoördinator, adviseren, doorverwijzen, kortom snel schakelen”, vertelt Johan.

De SPV kijkt vanuit zijn specifieke kennis op het gebied van VG en psychiatrie mee, diagnosticeert, behandelt en ondersteunt teams of individuele medewerkers. Alle activiteiten zijn gericht op het verbeteren van het welzijn van de cliënt, bijvoorbeeld het leren accepteren van beperkingen, het voorkomen van een psychose of terugval en het verminderen van negatieve gevoelens. 

Het werkveld

  • Signaleren van psychische en/of psychiatrische problemen 
  • Risico-inventarisatie bij suïcidaliteit ( inschatting en eventueel overleg met gedragsdeskundigen) 
  • Begeleiden van cliënt en diens omgeving met betrekking tot psychiatrie en alle facetten waar de cliënt mee te maken krijgt. 

De rol van een SPV kan dan ook wisselend zijn. Een SPV kan zelf intakegesprekken voeren, om de situatie van de cliënt te verkennen. Daarnaast kan een SPV betrokken worden bij de hulpvraagverduidelijking van nieuwe cliënten. In dit geval spreken we van een poortwachtersfunctie met adviseringsrol en signaleringsfunctie.

Samenwerking

Om te voorkomen dat cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek tussen wal en schip vallen is borging van integrale ketenzorg van groot belang. Om deze reden werkt de SPV nauw samen met bijvoorbeeld GGZ FACT-teams, LVB+ poli, huisartsen, scholen en andere organisaties die werken met de doelgroep LVB en/of psychiatrie.

Uitbreiding van het team

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige wordt bij Lore ingezet om Bij vragen over (vermoeden van) ziektebeelden of stoornissen als psychoses, depressie, angst etc. kunt u terecht bij de SPV. Johan Engels: “Soms begeleiden we cliënten een-op-een, soms coachen we de begeleiding of denken we met het team mee over de meest optimale bejegening van een cliënt. Onze behandeling gaat altijd in samenwerking met de betrokken regiebehandelaar.” Met de toegenomen vraag en de uitbreiding van het team van sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen binnen Lore, ontstaat inmiddels ook meer specialisatie binnen het team. “Bijvoorbeeld op het gebied van verslavingsproblematiek en kind en jeugd. Je merkt dat de drempel om ons te benaderen steeds lager wordt en dat is een goede zaak.

Johan Engels, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Contact opnemen

Heb je vragen over Lore? Of over welke behandeling het beste bij je past? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Naam

Steffie van Otterlo

088-0026300