Cognitieve revalidatie therapie

Cognitieve revalidatie therapie (CRT) richt zich op het herwinnen van cognitieve processen, die ten gevolge van hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen zijn. De CRT-therapeut werkt samen met jouw en je sociale omgeving aan samen opgestelde doelen, waardoor je (weer) in staat bent om naar tevredenheid, doelgericht en betekenisvol te handelen in de eigen omgeving. Het doel van de therapie is het verbeteren van processen om alledaagse handelingen weer uit te kunnen voeren.

Denk bijvoorbeeld aan het niet meer weten wat de volgorde is bij het aankleden door problemen met plannen en organiseren, of het vergeten van afspraken door geheugenproblemen. Maar ook met een vraag zoals “ik wil een boodschap kunnen doen bij de supermarkt, maar dit lukt niet omdat ik te veel prikkels krijg” kun je bij de Cognitieve Revalidatie Therapie terecht.  

Onder cognitieve processen wordt verstaan:

 • Aandacht
 • Informatieverwerking
 • Geheugen
 • (Ziekte)inzicht
 • Executieve processen zoals planning en organisatie of probleemoplossend vermogen

CRT en ergotherapie

De ergotherapeut gaat uit van het menselijke handelen. Door hersenletsel kan het cognitief niveau van de cliënt zijn aangedaan waardoor hij belemmeringen ondervindt in zijn handelen. Dit kan zijn op het gebied van:

Zorg en wonen – het voor zichzelf en anderen zorg:

 • Het verblijven in een woonvorm (woonhuis, ziekenhuis, verpleeghuis e.d.)
 • De zelfzorg (wassen, kleden, eten e.d.)
 • Zorg voor anderen (kinderen, ouders, partner, hond e.d.)
 • Het huishouden (schoonmaken, boodschappen doen e.d.)

Werk en leren – het deelnemen aan de maatschappij:

 • Onderwijs volgen
 • Arbeid verrichten
 • Deelname aan vrijwilligerswerk e.d.

Vrije tijd en spel:

 • Recreëren (reizen, sporten e.d.)
 • Ontspanning (lezen, tv-kijken e.d.)
 • Hobby’s (treinen verzamelen, schilderen, kaarten maken e.d.)
 • Sociale contacten (visite, uitgaan e.d.)

Binnen de behandeling neemt de therapeut ook de omgeving mee waarin het handelen tot stand komt, ook wel de context van het handelen. Denk hierbij aan de sociale- fysieke- en perceptuele context.

Afhankelijk van de ernst en vorm van het hersenletsel zijn er 4 benaderingen die je als CRT-therapeut kunt toepassen:

 1. Procestraining: het oefenen van cognitieve processen waarbij je uit gaat van (natuurlijk)herstel van het hersenletsel.
 2. Strategietraining: het aanleren van compensatietechnieken
 3. Functionele activiteitentraining: de implementatie van compensatietechnieken in specifieke alledaagse taken
 4. Psycho-educatie: voorlichting en uitleg, ook aan jouw omgeving

Er kan ook een combinatie van bovenstaande trainingen worden gegevens, afgestemd jouw individuele behoefte.

Casus: Erik, 72 jaar
Erik heeft als gevolg van een hersenbloeding niet aangeboren hersenletsel. Hij ervaart problemen op het gebied van zelfverzorging, huishouden en vrijwilligerswerk en komt bij de ergotherapeut voor cognitieve revalidatietherapie. Tijdens de behandeling richt de ergotherapie zich op het herwinnen van de cognitieve vaardigheden en leert Erik compenseren door het toepassen van nieuwe strategieën. Tijdens de behandeling, waarbij psycho-educatie voor zowel Erik als zijn omgeving een belangrijke rol speelt, observeert, adviseert en traint de ergotherapeut Erik en zijn omgeving. Door regelmatige tussentijdse evaluatie wordt het behandelplan waar nodig bijgesteld, waardoor er constant ruimte is voor Erik om te groeien.

Heb je vragen over Cognitieve revalidatie therapie?

Heb je vragen over Lore? Of over welke behandeling het beste bij je past? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Naam

Anne van den Heuvel

088 - 0026300