Seksualiteit

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn kwetsbaar. Ook als het gaat om seksualiteit. Een gezonde seksualiteitsbeleving is belangrijk. Maar soms kan seksualiteit ingewikkeld zijn en is er behoefte aan professionele ondersteuning.

Bij ORO begeleiden we kinderen, jongeren en volwassenen bij het ontwikkelen van een gezonde seksualiteitsbeleving. Dat vraagt om een positieve en respectvolle benadering van seks en seksuele relaties. Ook gaat het bij seksualiteitsbeleving om het kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen, zonder dwang, discriminatie of geweld. Een seksuoloog kan gevraagd worden voor scholing, advisering, diagnostiek, begeleiding en behandeling.

Expertise
Seksualiteit voor iedereen een belangrijk aspect. Dat geldt dus ook voor kwetsbare mensen. Ons Expertiseprogramma Seksualiteit is er voor kinderen en volwassenen (en hun ouders) die vragen en/of problemen hebben op het gebied van seksualiteit.

Ons expertteam bestaat uit 2 seksuologen en een consulent seksuele gezondheid, maar wordt indien nodig aangevuld met andere deskundigen zoals een Arts Verstandelijk Gehandicapten, vaktherapeuten, paramedici en gedragsdeskundigen. Ons aanbod richt zicht op observatie, diagnostiek en behandeling in alle facetten van de seksuele ontwikkeling.

Ons aanbod bestaat o.a. uit:
– Kennisoverdracht van seksualiteit en gezonde seksuele ontwikkeling
– Geven van seksuele voorlichting en passend voorlichtingsmateriaal
– Seksualiteit bespreekbaar maken door professionals binnen teamverband.
– Scholing binnen de ORO-academie
– Behandeling van seksuele problemen zoals o.a. seksuele disfuncties, gender identiteitsstoornis
– Zelfwaardering als behandelmethodiek
– Consultatie t.a.v. specifieke seksuele problemen bij specifieke diagnoses of syndromen
– Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek (dataverzameling registratie seksuologie Rutgers-WPF)
– Presentaties intern en extern (regionaal, landelijk en internationaal)

Jolanda Vonk, seksuoloog